Annesofie Krogh

Som psykolog har jeg en stærk passion for at hjælpe mennesker med at bevæge sig tættere på det liv, de ønsker at leve og den person, de ønsker at være med håbet om, at de lykkes med at (gen)finde mening og glæde i livet og bringe det i balance. Jeg tror på, at det at blive mødt på en anerkendende, empatisk og tillidsvækkende måde i terapien er essentielt for et menneskes videre udviklingsproces. Derfor er jeg opmærksom på at forsøge at forstå og være nysgerrig på, hvordan det er at være dig med netop din situation og dit levede liv.

Individuel terapi

Terapiens vigtigste udgangspunkt er dig med din specifikke situation, hvorfor behandlingsforløbet sammensættes og tilrettelægges efter dine ønsker og behov. 

Læs mere

Forældresamtale

Vi kan arbejde med mange variationer over temaer i en forældresamtale. Fælles for dem er, at de handler om, hvordan netop jeres familieliv kan blive, som I ønsker. 

Læs mere

SPECIALISERET I UNGE

Samtaler med unge optager mig meget, og jeg har videreudannet og specialiseret mig inden for de problematikker,
som mange unge støder på i løbet af deres ungdomsliv. 

Jeg vil gerne hjælpe unge med at finde mod til at tage de valg og fravalg,
som livet kræver, i håb om, de får et mere frigjort ungdomsliv.

De skal have mod til at realisere sig selv, som de unikke individer, de er og finde den livsvej,
som de selv ønsker uden at skulle måle sig med andre
eller føle sig presset til at leve op til egne og andres forventninger.